Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 4
Версия для печати

ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ, МЕТОДИСТ КОЛЕДЖУ СУРСАЄВА ІННА СТАНІСЛАВІВНА

Оцените материал
(2 голосов)

sursaevaМетодична робота в коледжі - це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності освітнього процесу, досягнення оптимальних результатів у підготовці медичних фахівців. В умовах сьогодення навчально-виховний процес орієнтується на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, з певними професійними компетентностями. Методичну роботу коледжу очолює «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», кандидат педагогічних наук Сурсаєва Інна Станіславівна.

Основна мета науково-методичної роботи:
• підвищення якості професійної освіти студентів коледжу шляхом використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій.
Структура науково-методичної роботи:
• Педагогічна рада;
• Методична рада коледжу ;
• Предметні циклові комісії;
• Обласні методичні об’єднання;
• Тижні предметних циклових комісій;
• Розширені засідання предметних циклових комісій;
• Школа молодого викладача.
Центром творчої думки викладача є методичний кабінет. Це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані, навчально-методичні матеріали зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені блоки:
• Атестація;
• Методичні рекомендації на допомогу викладачеві;
• Методичні рекомендації на допомогу молодому викладачеві;
• Виставка «Новинки науково-педагогічної літератури»;
• Виставка «Новинки профільної літератури»;
• Положення з навчально-методичної , виховної, виробничої роботи коледжу;
• Основні документи з питань організації освітнього процесу в коледжі та інші.
Естетично оформлений інформаційний вісник у якому представлені розділи:
• Готуємось до атестації;
• Коледжний вісник;
• Регіональний вісник;
Зміст науково-методичної роботи:
• поглиблення знань з теорії педагогіки і психології, методики навчання та виховання, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методики її викладання;
• вивчення питань теорії і досягнень науки у викладанні дисципліни та володіння інноваційною науковою методологією;
• освоєння методики викладання дисципліни;
• удосконалення методики застосування посібників, технічних засобів навчання, комп’ютерної та мультимедійної технологій, дидактичних матеріалів;
• вивчення та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, формування в них наукового світогляду, виходячи з норм етнопедагогіки;
• систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та форм навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.
Основні завдання науково-методичної роботи:
• управління методичною роботою, організація усіх видів і форм методичної роботи;
• спрямування діяльності циклових комісій на безперервне підвищення професійної майстерності викладачів;
• розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, виявлення, узагальнення і розповсюдження кращого досвіду;
• створення і поповнення інформаційного банку даних нових освітніх технологій, перспективного досвіду;
• організація та керівництво педагогічними дослідженнями, експериментами;
• вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників, передбачення тенденцій розвитку і вдосконалення методичної роботи;
• організація та вивчення реального стану педагогічного процесу і його результатів, оцінювання навчальної діяльності студентів;
• організація консультування масових заходів, нетрадиційних форм методичної роботи;
• підготовка до видавництва матеріалів з актуальних проблем вдосконалення педагогічної діяльності.
Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація навчально-методичної проблеми, над якою працюють викладачі 14 циклових комісій коледжу: «Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів». Успішна реалізація науково-методичної проблеми коледжу – це майбутнє його розвитку. Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:
• відкритих заняттях та виховних заходах;
• тематичних педрадах;
• презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами та студентами;
• презентаціях передового педагогічного досвіду, майстер-класах викладачів, які атестуються;
• презентаціях досвіду роботи предметних циклових комісій тощо.
Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформлюється в інформаційно-методичних вісниках:
• «Передовий педагогічний досвід викладачів технікумів і коледжів Вінницької області»;
• «Передовий педагогічний досвід викладачів коледжу».
• Творчий пошук. Серія "Навчально-виховна та організаційна робота" та серія "Педагогіка та методика"
З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює 14 предметних циклових комісій та циклова комісія кураторів груп.
Важливою формою методичної роботи є відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів. У методичному кабінеті сформований «банк» методичних розробок відкритих занять.
Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами, яка проводитьсяу формі тренінгів, семінарів, педагогічних читань.
Формою пропаганди і впровадження у практику кращого педагогічного досвідує науково-методична виставка, що передбачає репрезентацію досягнень, пропаганду найефективніших форм і методів навчання і виховання, розкриття системи роботи викладачів.
Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників та експертна оцінка власних досягнень у міжатестаційний період.
Атестація проводиться згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти у науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у Міністерстві Юстиції України 10 січня 2012 року №14/20327 та наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження Змін до типового положення про атестацію педагогічних працівників від 08.08.2013№1135 та листа Міністерства освіти і науки України від 13.12.2013 №2/5-13-3018.
Викладачі коледжу покращують свій професійних рівень шляхом стажування та підвищення кваліфікації по всім предметам, слідкують за новинками педагогічної та медичної літератури, постійно відвідують творчі, наукові, методичні семінари, тренінги, симпозіуми, конференції тощо, що підвищує науковість освітнього процесу. Методичний кабінет постійно розширює географію навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів:
• Міжгалузевий Інститут підвищення кваліфікації. Полтавський університет економіки і торгівлі (МІПК ПУЕТ);
• Харківська національна фармацевтична академія;
• Черкаський інститут післядипломної освіти;
• Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця: Кафедра вищої педагогіки;
• Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;
• Вінницький обласний інститут післядипломної освіти;
• Український Тренінговий цент сімейної медицини. Фахова експертиза;
• Одеський національний медичний університет;
• Київська національна академія педагогічних наук;
• Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Викладачі коледжу здійснюють наукову роботу. Навчальний процес забезпечують 1 професор, 2 кандидати наук, 1 доцент ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 10 співробітників є аспірантами та спошукачами науковцями.

Основна мета науково-методичної роботи:

·                 підвищення якості професійної освіти студентів коледжу шляхом використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій.

Структура науково-методичної роботи:

·                 Педагогічна рада;

·                 Методична рада коледжу ;

·                 Предметні циклові комісії;

·                 Обласні методичні об’єднання;

·                 Тижні предметних циклових комісій;

·                 Розширені засідання предметних циклових комісій;

·                 Школа молодого викладача.

Центром творчої думки викладача є методичний кабінет. Це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані, навчально-методичні матеріали зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені блоки:

·                 Атестація;

·                 Методичні рекомендації на допомогу викладачеві;

·                 Методичні рекомендації на допомогу молодому викладачеві;

·                 Виставка «Новинки науково-педагогічної літератури»;

·                 Виставка «Новинки профільної  літератури»;

·                 Положення з навчально-методичної , виховної, виробничої роботи коледжу;

·                 Основні документи з питань організації освітнього процесу в коледжі та інші.

Естетично оформлений інформаційний вісник у якому представлені розділи:

·                 Готуємось до атестації;

·                 Коледжний вісник;

·                 Регіональний вісник;

Зміст науково-методичної роботи:

·                 поглиблення знань з теорії педагогіки і психології, методики навчання та виховання, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з дисципліни та методики її викладання;

·                 вивчення питань теорії і досягнень науки у викладанні дисципліни та володіння інноваційною науковою методологією;

·                 освоєння методики викладання дисципліни;

·                 удосконалення методики застосування посібників, технічних засобів навчання, комп’ютерної та мультимедійної технологій, дидактичних матеріалів;

·                 вивчення та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, формування в них наукового світогляду, виходячи з норм етнопедагогіки;

·                 систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та форм навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних і нормативних документів.

Основні завдання науково-методичної роботи:

·                 управління методичною роботою, організація усіх видів і форм методичної роботи;

·                 спрямування діяльності циклових комісій на безперервне підвищення професійної майстерності викладачів;

·                 розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, виявлення, узагальнення і розповсюдження кращого досвіду;

·                 створення і поповнення інформаційного банку даних нових освітніх технологій, перспективного досвіду;

·                 організація та керівництво педагогічними дослідженнями, експериментами;

·                 вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників, передбачення тенденцій розвитку і вдосконалення методичної роботи;

·                 організація та вивчення реального стану педагогічного процесу і його результатів, оцінювання навчальної діяльності студентів;

·                 організація консультування масових заходів, нетрадиційних форм методичної роботи;

·                 підготовка до видавництва матеріалів з актуальних проблем вдосконалення педагогічної діяльності.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація навчально-методичної проблеми, над якою працюють викладачі 14 циклових комісій коледжу: «Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку  самостійної та творчої активності викладачів та студентів». Успішна реалізація науково-методичної проблеми коледжу – це майбутнє його розвитку. Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

·                                         відкритих заняттях та виховних заходах;

·                                         тематичних педрадах;

·                                         презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами та студентами;

·                                         презентаціях передового педагогічного досвіду, майстер-класах викладачів, які атестуються;

·                                         презентаціях досвіду роботи предметних циклових комісій тощо.

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформлюється в інформаційно-методичних вісниках:

·                                         «Передовий педагогічний досвід викладачів технікумів і коледжів Вінницької області»;

·                                         «Передовий педагогічний досвід викладачів коледжу».

·                                         Творчий пошук. Серія "Навчально-виховна та організаційна робота" та серія "Педагогіка та методика"

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює 14 предметних циклових комісій та циклова комісія кураторів груп.

Важливою формою методичної роботи є відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів. У методичному кабінеті сформований «банк» методичних розробок відкритих занять.

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими викладачами, яка проводитьсяу формі тренінгів, семінарів, педагогічних читань.

Формою пропаганди і впровадження у практикукращого педагогічного досвідуєнауково-методична виставка, що передбачає репрезентацію досягнень, пропаганду найефективніших форм і методів навчання і виховання,розкриттясистеми роботи викладачів.

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників та експертна оцінка власних досягнень у міжатестаційний період.

Атестація проводиться згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованим у Міністерстві Юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти у науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у Міністерстві Юстиції України 10 січня 2012 року №14/20327 та наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження Змін до типового положення про атестацію педагогічних працівників від 08.08.2013№1135 та листа Міністерства освіти і науки України від 13.12.2013 №2/5-13-3018.

Викладачі коледжу покращують свій професійних рівень шляхом стажування та підвищення кваліфікації по всім предметам, слідкують за новинками педагогічної та медичної літератури, постійно відвідують творчі, наукові, методичні семінари, тренінги, симпозіуми, конференції тощо, що підвищує науковість освітнього процесу. Методичний кабінет постійно розширює географію навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів:

·                 Міжгалузевий Інститут підвищення кваліфікації. Полтавський університет економіки і торгівлі (МІПК ПУЕТ);

·                 Харківська національна фармацевтична академія;

·                 Черкаський інститут післядипломної освіти;

·                 Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця: Кафедра вищої педагогіки;

·                 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;

·                 Вінницький обласний інститут післядипломної освіти;

·                 Український Тренінговий цент сімейної медицини. Фахова експертиза;

·                 Одеський національний медичний університет;

·                 Київська національна академія педагогічних наук;

·                 Донецький національний університет ім. Василя Стуса.

Викладачі коледжу здійснюють наукову роботу. Навчальний процес забезпечують 1 професор, 2 кандидати наук, 1 доцент ВНМУ ім. М.І.Пирогова, 10 співробітників є  аспірантами та спошукачами науковцями.

Последнее изменение Среда, 10 Май 2017 09:47